Izračun nove predčasne starostne pokojnine

Tam je govoriti o zasluženi dohodek, odštejejo od prispevkov za socialno varnost in ATP-polog pred izračun je narejen. Zmanjšanje førtidspensionFørtidspensionen se zmanjša za trideset dohodka, po odbitku"odbitke"Če je zakonec ali partner lahko prejmete tudi socialne pokojnine, zmanjšane osnove prihodkov za petnajst vsakega. So zakonec, partnerka upokojenec se lahko vključeni le da partnerja dohodka, poleg javnega pokojnine.