Ekonomiskt bistånd - za posameznike

V ska då titta na omständigheterna v varje enskilt padec

Ekonomiskt bistånd är ett stöd, kot jih lahko dobite iz vaše občine, če imate ekonomiska problemLahko dobite ekonomiskt bistånd do vašega försörjning (försörjningsstöd) ali do andra potreb, kot exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, ali hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets prihodki och tillgångar. Ekonomiska problem je lahko posledica att človek inte lahko försörja zaradi av arbetslöshet, sjukdom, ali andra preprečiti. Ibland lahko ekonomiska problem zanašajo na att ima eno ramo som gör je svårt att få vardagsekonomin att pojdi ihop. Potem lahko vända ste do občinski proračun - och skuldrådgi element. V kostar inget att få träffa proračun - och skuldrådgivare in boste lahko dobili nasvete, stöd och ideje för att dobili sistema na vašem ekonomi.

Nimamo podatkov o njem kot mnogi kallar för existensminimum. Kaj lahko läsa mer na Kronofogden.

Na sidan Provberäkning lahko göra a förenklad beräkning av na vaše ekonomi je nad ali pod nivån na försörjningsstöd. Rezultat še ni zagotovilo, da för att lahko ali inte lahko dobite försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte v sistem V socialtjänstlagen je vad kot del försörjningsstödet och att je ska biti riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen zajema kostnader för vljudno annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. To övriga försörjningsstödet zajema skäliga kostnader för vljudno annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen lahko också dobili bistånd do annat du behöver. Če lahko arbeta måste du enligt lagen stati do arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt do försörjningsstöd. Če ste vill ansöka od ekonomiskt bistånd ska du ta stik z socialtjänsten v vašem kommun. Du ska även kontakta jih boste vill ha mer informacije om ekonomiskt bistånd, proračun - och skuldrådgivning ali na hur gledajo samo na svojo situacijo.

Vedno si rätt att göra a ansökan na bistånd och dobili prövad.

Če boste dobili v celoti ali delno avslag na njej si ansöker o ska boste dobili pisno odločbo z motivacijo. Ali ste inte är nöjd z beslutet lahko överklaga Socialtjänsten bedömer och beslutar vem, kot ska dobili bistånd och hur mycket to ska vara. A grundförutsättning är att človek inte lahko klara av razmere na lastno trots att človek ima försökt. Är človek do exempel arbetslös krävs je att ste aktivno söker delo, ali deltar v verksamhet, ki občini ali Arbetsförmedlingen je för arbetssökande. Ali morate samo andra insatser för att kunna övergå do lastne försörjning lahko ta upp z socialtjänsten.